Από την αναγέννηση στον Χιούμ

Μπέρτραντ Ράσσελ
Μεταφραστής: Χουρμούζιος Αιμίλιος
Αρσενίδης
1980
σ. 296
Σχήμα: 21χ14
ISBN: 978-960-253-096-0

16,00

Η απόρριψη της εκκλησιαστικής αυθεντίας, που είναι το αρνητικό χαρακτηριστικό της νεότερης εποχής, αρχίζει νωρίτερα από το θετικό χαρακτηριστικό, που είναι η αποδοχή της αυθεντίας της επιστήμης. Το κύρος της επιστήμης εκφράζεται μόνο σ’ ό,τι φαίνεται να έχει εν χρόνω, επιστημονικά διακριβωθεί. Η θεωρητική επιστήμη αποτελεί μια προσπάθεια κατανόησης του κόσμου. Η πρακτική επιστήμη είναι μια προσπάθεια μεταβολής του κόσμου.
Ανάμεσα στους δύο αυτούς πόλους, ο Ράσσελ κινείται με εκπληκτική άνεση και πνευματική χάρη αποδίδοντας με ανάγλυφο τρόπο την αναγκαιότητα της νέας φιλοσοφίας, που πήγασε από την επιστημονική τεχνική για να φτάσει ως την αμφισβήτησή της.