Ταξιδιωτικά ημερολόγια 1954-1956

Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης
Με υλικό από το Αρχείο Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη
Αθήνα
Μέλισσα
2019
ISBN: 978-960-204-395-0

18,00