Στο βιβλιοπωλείο Επί λέξει, Ακαδημίας 32, Αθήνα, έχει ξεκινήσει από τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 “Το έργο του μαύρου τοίχου”.
Ο τοίχος αυτός είναι η μοναδική ελεύθερη επιφάνεια στον χώρο του βιβλιοπωλείου.
Εκεί θα είναι σε έκθεση ένα έργο ανά δυο μήνες.

Συνεχίζουμε με τον φωτογράφο Τάσο Βενετσανόπουλο.
Διάρκεια: 15 Σεπτεμβρίου – 14 Νοεμβρίου 2020